3-diagnostic-services

Virauto compta amb màquina de diagnosis per a tot tipus de models d’automòbil. El dispositiu es comunica amb els diferents sistemes del teu vehicle.

Aquest procés permetrà detectar possibles fallades en la memòria electrònica (mitjançant codis d’error) i reparar-los.

També podem fer una revisió de l’estat de l’electrònica del teu cotxe i adequar la revisió o realitzar operacions bàsiques de manteniment.